English Pусский

Světci

Světci z Křížové kaple hradu Karlštejn
Soubor šesti šálků s podšálky Světci patří mezi zcela originální díla manufaktury Atelier JM Lesov z hlediska tvaru i dekorace. Válcovitý tvar šálku a oválný tvar podšálku je jednoduchý, současný, nesnaží se o napodobení historických tvarů.
Tvar je ve své podstatě napnutým plátnem pro projekci obrazu, konkrétně šesti nejvýznamnějších gotických obrazů světců vytvořených Mistrem Theodorikem na objednávku císaře římského a krále českého Karla IV. Originály obrazů se dodnes nacházejí na posvátném místě hradu Karlštejn - v kapli sv. Kříže vysvěcené v roce 1365. Autorem tvaru a dekorů výjimečného souboru Světci je přední český výtvarník Miroslav Páral. Kolekci šesti Světců doporučil a podklady poskytl významný český historik umění prof. Jan Royt.